Pazartesi, Haziran 24, 2024
no-smoking
SİGARA İÇİLMEZ

Bu sitede mesleki ve insani
nedenlerle sigara içilmesi
uygun değildir!

Kültür-Sanat Komisyonu

BURSA TABİP ODASI
KÜLTÜR-SANAT  KOMİSYONU
ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Komisyonun Adı:
1-Kültür-Sanat  Komisyonudur.

Amacı:
2-Hekimlere, hekim eş ve çocuklarına kültür- sanat alanında olanaklar sağlayarak, meslektaşlarımız ve aile fertlerinin boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirip, seviyeli ve yararlı hobiler kazandırmak, hekimler arasında iletişim ve iyi ilişkiler kurmak ve dayanışma içinde olmayı sağlamaktır.

Kapsam:
3-Kültür-sanat alanında uğraşısı olan Bursa Tabip Odası üyesi tüm hekimleri ve tıp fakültesi öğrencilerini kapsar.

4-Komisyona bağlı çalışma grupları hazırlayacakları çalışma programı ve yönerge çerçevesinde faaliyet gösterirler. Çalışma gruplarının yönergeleri Bursa Tabip Odası Kültür-Sanat  Komisyonu çalışma yönergesine aykırı olamaz.

5-Bursa Tabip Odası, olanakları çerçevesinde, kültür, sanat  ile ilgili alanlarda, komisyon üyeleri arasında iletişim ve dayanışmayı sağlar.

6-Komisyon, Bursa Tabip Odası’na kültür- sanat  alanında danışma hizmeti vermesinin yanı sıra, üyelerinin sağlık ortamında ve toplum genelinde tanınmasına yönelik platform görevi üstlenir. Bu amaçla her yıl tıp bayramı etkinlikleri içerisinde kültür-sanat  alanında öne çıkan ve örnek oluşturan hekimlerin ödüllendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

7-Komisyonlarda, çalışma grubu ve etkinliklerde yer almak isteyen hekimlerin Tabip Odası üyesi olma zorunlulukları vardır. Eş ve çocukların etkinliklere katılabilmesi için aileden en az bir kişinin Oda üyesi olması zorunludur.

8-Komisyon çalışmalarına katılacak diğer Akademik Oda mensuplarının kendi meslek odalarına üye olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Akademik Odalar Birliği dışından katılacakların Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan izin almaları gereklidir.

9-Komisyona üye olmak isteyen kişi, komisyon yöneticisi ya da Bursa Tabip Odası sekreteryası ile irtibata geçer ve komisyon kararı ile üye yapılır. Bir yıl boyunca komisyon çalışmalarına katkı sunmayan ve çalışmalara katılmayan üyenin üyeliği düşürülür.

Komisyon 2024-2026 döneminin ilk toplantısını 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirirken, Yönetim Kurulu temsilciliğini Dr.Aslı Aktümen yapmaktadır.

KOMİSYON ÜYELERİ

Dr. Yaşar Can Bağatırlar

Dr. Yaşar Can Bağatırlar

Başkan
Dr. Burcu Erverdi

Dr. Burcu Erverdi

Sekreter
Dr. Güzide Elitez

Dr. Güzide Elitez

Üye
Dr. Yelda Ertürk

Dr. Yelda Ertürk

Üye
Doç. Dr. Emel İrgil

Doç. Dr. Emel İrgil

Üye

hekimce bakış 106. sayı

saglik-gundemi

buton-hukuksal

Online Aidat Ödeme

Kimlik kartı talebi

Hekimce BakışAnlaşmalı Kurumlar

hukuk-kilavuzu

ETKİNLİKLER

Haziran, 2024

hekime siddet

Twitter'da BTO

X