Pazartesi, Aralık 4, 2023
no-smoking
SİGARA İÇİLMEZ

Bu sitede mesleki ve insani
nedenlerle sigara içilmesi
uygun değildir!

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

BURSA TABİP ODASI’NA KAYIT OLMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

1- Pratisyen ve asistan hekimler için tıp fakültesi diploması fotokopisi (diploması henüz hazırlanmamış ya da mecburi hizmet nedeniyle alınmamış hekimler için geçici süreli olmak üzere resmi onaylı tıp fakültesi çıkış belgesi),
2- Uzman hekimler için ek olarak uzmanlık belgesi, yan dal uzmanlığı olanlar için ek olarak yan dal uzmanlık belgesi, yüksek lisans ve/veya doktora yapmış hekimler için yüksek lisans ve doktora belgelerinin fotokopileri (Noter onaylı değil ise belgelerin aslı) (Yabancı üniversitede tıp eğitimi alanların diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin 1219 sayılı Yasa’nın 4.maddesi uyarınca kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olduğuna dair belge)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus Cüzdanının aslı ile),
4- Bir adet vesikalık fotoğraf,
5- Mesleki Sertifikası olanlar için, Sertifikanın aslı ile fotokopisi.
6- Doktor Bilgi Bankası çıktısı (e-devlet üzerinden)
7- Hekimin kendisi tarafından doldurulan üye kayıt formu

WHATSAPP: 0530 524 40 89
Belgelerinizi bu numaradan iletebilirsiniz

2022 YILI İÇİN ÖDEMELER
Üye Kayıt Ücreti:  274,00 TL
Asistan:                 486,00 TL
Kamu Aidat:        988,00 TL
Özel Aidat:            1.578,00 TL

HESAP BİLGİLERİ
Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi
TR65 0001 2001 3290 0016 1000 07

HEKIMCE BAKIS BANNER-105

saglik-gundemi

hukuk-kilavuzu

Online Aidat Ödeme

Kimlik kartı talebi

Hekimce BakışAnlaşmalı Kurumlar

ETKİNLİKLER

Aralık, 2023

hekime siddet

Twitter'da BTO

X