Cuma, Kasım 26, 2021
no-smoking
SİGARA İÇİLMEZ

Bu sitede mesleki ve insani
nedenlerle sigara içilmesi
uygun değildir!

Prof. Dr. Burhan Kemal Kıran

1932 yılında Bergama’da doğdu. İlkokul’u Bergama’da ,
ortaokul ve liseyi İstanbul Vefa Lisesi’nde okudu. İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1959 yılında mezun oldu. Askerlik
hizmetini 1960-1961 yıllarında Çanakkale’de yedek subay olarak
yaptıktan sonra, 1961-1962 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) New Haven St.Raphael Hospital’da intern olarak çalıştı. 1962
yılında Türkiye’ye dönerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Kürsü’sünde asistan olarak uzmanlık eğitimine başladı.
1965 yılında uzman oldu. 1965-1969 yılları arasında aynı kürsüde
başasistan olarak çalıştı. 1966-1968 yılları arasında ABD The
Clevland Clinic Araştırma Bölümü’nde “Research Fellow”olarak
çalışmalarını sürdürdü. 1970 yılında AnkaraÜniversitesi Tıp
Fakültesi Farmakoloji Kürsü’sünde doçent oldu. 1974 yılında
İstanbul Üniversitesi (Bursa Üniversitesi 1975 yılında kurulacaktır)
Bursa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Kürsüsü’ne
atandı. 1976 yılında profesör oldu. 1978 yılında kısa süre Bursa
Üniversitesi (adı 1982 yılında Uludağ Üniversitesi olarak değişecektir)
Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 1983-1984 yıllarında
geçici görevle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalıştıktan sonra
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji
Anabilim Dalı’ndaki görevine döndü. 1974 yılından 1982 yılına kadar
Kürsü Başkanı ve daha sonra emekli olana kadar Anabilim Dalı
Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yılında yaş haddinden emekli oldu.
1975-1976 döneminde Bursa-Bilecik Tabip Odası Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve 1990-1992 döneminde Bursa Tabip Odası Türk
Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegeliği görevlerinde bulundu.
1994-1997 yılları arasında Türk Farmakoloji Derneği
Başkanlığı, 1995-1999 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu
Üyeliği yaptı.
Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel
makalesi vardır. Prof.Dr.Şükrü Kaymakçalan ve Prof.Dr.Oğuz
Kayaalp ile birlikte İngilizce’den çevirdikleri “Tıbbi Farmakoloji”
kitabı 1972 yılında yayınlanmıştır.

X