Cuma, Mayıs 24, 2024
no-smoking
SİGARA İÇİLMEZ

Bu sitede mesleki ve insani
nedenlerle sigara içilmesi
uygun değildir!

Prof. Dr. Teoman Cordan

26 Aralık 1934 tarihinde Hopa’da doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve ortaokulu Samsun Çarşamba’da ve Ankara Gazi Lisesinde bitirdi. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. 1960 yılında fakülteden mezun oldu. Mezuniyetten sonra Konya Cihanbeyli Hükümet Tabibliği görevi yaptı. Kısa süren bu görevden sonra Münih Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi kliniğine girdi. (Direktör: Prof. Dr. Rudolf Zenker). Daha sonra bir akademi olan Stuttgart Katharinen Hospital’de 1969 yılına kadar çalıştı. (Direktör: Prof. Dr. F. Pampus). Bu esnada Zürih Kanton Hospital’de Sayın Gazi Yaşargil’i izledi ve yardımlarını gördü. Türkiye’de Nöroşirürji ihtisasının beş yıl olarak kabul edilmesiyle Türkiye’ye döndü. 01.07.1969 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde (Merhum Prof. Dr. Nurhan Avman) uzmanlık sınavını başardı. Daha sonra askerlik görevini Ankara Mevki Hastanesinde sürdürürken Prof. Dr. Nurhan Avman’ın isteği doğrultusunda mesaiden sonra ve gece nöbetlerinde nöroşirürji kliniğinde askerlik süresince görev yaptı. Askerlikten sonra Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniğine önce tedvir, sonra yapılan şeflik imtihanı sonucunda 1970 yılının ortasında klinik şefi olarak atandı. Doçentlik tezini Prof. Dr. Avman’ın deney hayvanları laboratuvarlarında yaparak 1975 yılında Üniversite Doçenti oldu. 15.03.1977 tarihinde Teoman Cordan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği’ni kurarak görevine başladı. 1980 yılında Teoman Cordan’nın profesörlük dosyası jüri, fakülte kurulu ve senatodan geçerek Cumhurbaşkanı’na (Kenan Evren’e) gönderildi. Orada 1986 yılına kadar bekletilip kabul edildi. Ayrıca zamanın rektörü YÖK kanunundan sonra 15 profesörü ve Teoman Cordan’ı fakülteden uzaklaştırdı. 1988 yılında mahkeme kararıyla tekrar üniversiteye döndü. 2001 yılında emekli oldu. 17 Ağustos 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

X