HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) BURSANIN SAĞLIĞINA SAHİP ÇIKIYOR: TEMİZ HAVA SOLUMA HAKKINI SAVUNUYOR!

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) BURSANIN SAĞLIĞINA SAHİP ÇIKIYOR:

Sönmeyen Ateş SİVAS

2 Temmuz 93 SivasUnutmadık, Unutturmayacağız!Bursa Anma EtkinliğiProgramT...

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne dava açıldı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 16.04.2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan A...

Ödenmeyen Sağlık Faturası

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) tarafından hazırlanan Ödenmeyen Sağlık Faturası "Türkiye'de Kömürlü T...

Cumhuriyet Gazetesi'ne Tehdit Halkın Haber Alma Hakkına Saldırıdır

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Mayıs 2015 tarihinde yer alan "MİT...

DUYURU ETKİNLİK

   GÜNCEL HABERLER • Tüm Haberler

   Haklı eylemimiz ses getirdi

   Birinci basamak sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın nöbet ve angarya iş dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza pua...

   ONLINE AİDAT ÖDEME

   Aidatlarınızı peşin veya taksitle, güvenli bir şekilde internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Ödeme için tıklayın.

   ALO ŞİDDET HATTI

   HEKİME YÖNELİK

   ŞİDDETE SON

   Hekime Yönelik Şiddet Başvuru Formu'nu kullanarak veya

   0533 696 96 55

   SİGARA İÇİLMEZ

   SİGARA İÇİLMEZ

   Bu sitede mesleki ve insani nedenlerle sigara içilmesi uygun değildir.